Sản phẩm đặc biệt-Khuyến mại

Xếp theo:
14%
Máy vặt lông gà phi 60 (Trung Quốc)
NS- MVLG 60
7,000,000 VNĐ
6,000,000 VNĐ
11%
Máy vặt lông vịt phi 50 (Trung Quốc)
NS- MVLV 50
5,500,000 VNĐ
4,900,000 VNĐ
15%
Máy vặt lông gà phi 55 (Trung Quốc)
NS- MVLG 55
6,500,000 VNĐ
5,500,000 VNĐ
17%
Máy nhổ lông vit phi 55 (Trung Quốc)
NS- MVLV 55
6,000,000 VNĐ
5,000,000 VNĐ
14%
Máy vặt lông gà phi 55 (Việt Nam)
NS- MVLGVN 55
7,000,000 VNĐ
6,000,000 VNĐ
17%
Máy vặt lông gà Phi 50 (Trung Quốc)
NS-MVLG 50
6,000,000 VNĐ
5,000,000 VNĐ
30%
Núm cao su vặt lông gà vịt
NS- NCSVLG
10,000 VNĐ
7,000 VNĐ
15%
Máy vặt lông gà phi 50 (Việt Nam)
NS- MVLGVN 50
6,500,000 VNĐ
5,500,000 VNĐ
13%
Máy vặt lông gà phi 60 (Việt Nam)
NS- MVLGVN 60
7,500,000 VNĐ
6,500,000 VNĐ
7%
Máy vặt lông vịt phi 60 (Việt Nam)
NS- MVLVVN 60
7,000,000 VNĐ
6,500,000 VNĐ
8%
Máy vặt lông vịt phi 55 ( Việt Nam)
NS- MVLVVN 55
6,500,000 VNĐ
6,000,000 VNĐ
HN: 0961 65 22 66 - SG: 0961 85 22 66